KOPĀ vienā virzienā

KOPĀ vienā virzienā

Ar Jēkabpils novada jauniešu digitālās mājas - tīmekļa vietnes www.jauniesivar.lv izveidi ir noslēdzies sadarbības projekts Nr. VP2020/1.2.-3 “KOPĀ vienā virzienā.”.

Projekta aktivitātes norisinājās no 2020. gada septembra līdz 2021. gada oktobrim.  

Projekts “Kopā vienā virzienā” bija ļoti nozīmīgs un vērtīgs, jo deva iespēju jaunatnes jomas specialistiem uzsākt sadarbību un komunikāciju jau pirms administratīvi teritoriālās reformas un gan pašiem iepazīties, gan iepazīt darba ar jaunatni veikšanu līdz šim un kopīgi veidot darba ar jaunatni vīziju Jēkabpils novadā.

Projekta ietvaros tika organizētas  gan tiešsaistes, gan klātienes darbā ar jaunatni iesaistīto personu kapacitātes stiprināšanas darba grupu tikšanās, neformālās izglītības metodēs balstītas apmācības un labās prakses un jaunas kompetences attīstošs pieredzes apmaiņas vebinārs, kā arī tika izstrādāta jauniešu digitālā māja/platforma.

Projekta rezultātā tika stiprināta izpratne par jaunatnes jomu pašvaldībās un jaunatnes jomā iesaistīto kapacitāti un sadarbību komandā, kā arī tika attīstīts digitālais darbs ar jaunatni un, balstoties uz jauniešu vajadzību apkopojumu, izveidota ilgtspējīga un ilgtermiņā izmantojama digitālā jauniešu māja/platforma, kurā jauniešiem būtu iespēja ērtā un mūsdienīgā veidā iegūt informāciju par aktualitātēm un iespējām jaunatnes jomā Jēkabpils novada pašvaldībā. Jauniešu digitālā māja būs ilgermiņā izmantojama un attīstāma platforma, kur apkopot jauniešu iespējas novadā un arī kā moderns un inovatīvs rīks, jo būs pieejams no mobilā telefona.

Aicinām jauniešus doties uz tīmekļa vietni www.jauniesivar.lv, lai uzzinātu aktuālāko informāciju par jauniešu aktivitātēm un dažādu projektu iespējām.

Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Projekta “KOPĀ vienā virzienā”

komanda

       

img