Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs

Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs

Jēkabpils novada  Bērnu un jauniešu centrs ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde no 2009.gada 14. janvāra.

BJC veic kvalitatīvu interešu izglītības realizāciju Jēkabpils pilsētā un novadā:

  • nodrošina metodisko darbu;
  • valsts, novada un pilsētas pasākumu, konkursu, akciju organizēšanu;
  • Dziesmu svētku koordinēšanu un organizēšanu;
  • pilsētas svētku organizēšanu;
  • sadarbības veicināšanu ar NVO sektoru un uzņēmējiem;
  • jaunatnes darba koordinēšanu un organizēšanu.

BJC direktors Elksnis Oskars, Mob.20371525, oelksnis@inbox.lv

Direktora vietniece izglītības jomā Upīte Lilija, mob.29633045, lilija.upite@gmail.com

Pedagogs karjeras konsultants Stikāne Sarmīte, mob.26165237, sarmite.stikane@gmail.com

Vizuālās, teātra mākslas, tehniskās jaunrades,
vides interešu izglītības metodiķe Everita Stradiņa mob.26013153, everita.stradina@edu.jekabpils.lv

Kultūrizglītības darba metodiķe Vita Talla tel.65232125, mob.29508939, vita.talla@inbox.lv

Jaunatnes lietu speciāliste Jurgita Bareika, mob.26001913, jekabpils.jaunatne@gmail.com

img