Jaunieši Jēkabpils sirdspukstos

Jaunieši Jēkabpils sirdspukstos

Projekta mērķis bija pilnveidot institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni Jēkabpils pilsētā un veicināt jauniešu līdzdalību pašvaldības realizētās jaunatnes politikas jomā, uzsākot darba ar jaunatni politikas plānošanas stratēģijas ieviešanu, pievēršoties vietēja un starptautiska līmeņa jauniešu brīvprātīgā darba atzīšanas sistēmas pašvaldībā izstrādāšanai un iedzīvināšanai.

Projekta laikā veiktas sekojošas aktivitātes:

  1. Virzīta Jēkabpils jaunatnes stratēģijas apstiprināšana (organizēta sabiedriskā apspriešana un stratēģijas apstiprināšana).
  2. Noticis 1 pieredzes apmaiņas brauciens uz daļu no Vidzemes reģiona jauniešu mājām/centriem, kas Latvijā izveidoti Latvijas-Šveices sadarbības programmā 2011.-2015. gados.
  3. Brīvprātīgā darba atzīšanas sistēmas izveide pašvaldībā.
  4. Notikušas 2 jauniešu tikšanās, ar mērķi plānot starptautiskā brīvprātīgā darba projekta pieteikumu.
  5.  Starptautiskā brīvprātīgā darba projekta pieteikuma sagatavošana, iesniegts projekta pieteikums programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

Projektā sasniegtie rezultāti dos ilgtermiņa ieguldījumu jaunatnes darbā pašvaldībā, jo Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģijā noteikti prioritārie virzieni laika posmam no 2019.-2025. gadam, savukārt brīvprātīgā darba atzīšanas sistēmas izveide jauniešiem, vecumā no 13-25 gadiem, jau pavisam drīz ļaus kļūt par brīvprātīgajiem pašvaldības iestādēs, ko jaunieši varēs dokumentēt brīvprātīgā darba stundu uzskaites grāmatiņās. Visi jaunieši, kuri 2020. gada laikā būs veikuši brīvprātīgo darbu vismaz 60 stundu apmērā tiks aicināti uz Brīvprātīgo godināšanas pasākumu, kura laikā tiks izsniegts apliecinājums par veikto brīvprātīgo darbu. Par jauniešu iespējām uzsākt veikt brīvprātīgo darbu, informācija tiks sniegta, līdzko tas būs atļauts piesardzības pasākumu ietvaros.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

img