Atver durvis sadarbībai

Atver durvis sadarbībai

Projekta galvenais mērķis bija izstrādāt modeli un rīcības plānu plānveida un strukturētai Krustpils novada jauniešu, darbā ar jaunatni iesaistīto personu pašvaldībā un jaunatnes jomā strādājošo nevalstisko organizāciju sadarbībai. Projekta ietvaros tiks attīstīti divi darba ar jaunatni rīcības virzieni, t.i., jauniešu līdzdalība un jaunatnes jomā iesaistīto personu un institūciju kapacitātes stiprināšana.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • 2 dienu apmācības “Atver durvis sadarbībai” Krustpils novada jauniešiem, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un jaunatnes jomā strādājošo nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par iniciatīvu plānošanu un īstenošanu vietējās kopienas labā;
  • sadarbības modeļa un rīcības plāna izstrāde eksperta vadībā;  sadarbības modeļa un rīcības plāna integrēšana Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plānā 2020.-2026.gadam.

Projekta mērķauditorijabija Krustpils novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, darbā ar jaunatni iesaistītās personas pašvaldībā, kā arī jaunatnes jomā strādājošās nevalstiskās organizācijas. Projekta rezultātā tika izstrādāts sadarbības modelis un rīcības plāns, kas veicinās Krustpils novada jauniešu, darbā ar jaunatni iesaistīto personu pašvaldībā un jaunatnes jomā strādājošo nevalstisko organizāciju savstarpējo koordināciju un to kapacitātes celšanu. Izstrādātais sadarbības modelis un rīcības plāns tiks integrēts Krustpils novada pašvaldības Jaunatnes politikas attīstības plānā 2020.-2026.gadam. Projekts veicināja vietējās jaunatnes politikas saskaņotu izstrādi un īstenošanu, jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kā arī starpinstitūciju sadarbības pilnveidi.

Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

  

img