#piedzīvot

#piedzīvot

Jēkabpils novada pašvaldība laika posmā no 01.07.2021.- 31.12.2021. ir īstenojusi projektu jauniešiem  “#piedzīvot”. Projekta mērķis bija veicināt Jēkabpils jauniešu kopienas attīstīšanu, īstenojot daudzveidīgas un kvalitatīvas individuālās un grupu aktivitātes, ar mērķi veicināt gan jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanos, gan jaunu prasmju apgūšanu, nodrošinot atbalsta pasākumus Jēkabpils Jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai. Projekta aktivitātes bija paredzētas jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem, visas aktivitātes bija bezmaksas.

Projektā #piedzīvot notikušas sekojošas aktivitātes jauniešiem:

1.      Vasaras periodā (jūlijā un augustā) jauniešiem notikušas 8 SUP nodarbības un 5 veikborda nodarbības, sadarbojoties ar Veikparku, Mežaparkā. Aktivitātes apmeklēja 87 jaunieši.

2.      Individuālas konsultācijas pie psihologa vai koučinga speciālista, lai sniegtu profesionālu psihoemocionālu atbalstu. Pavisam notikušas 20 koučinga un 50 psihologa konsultācijas. Konsultācijas  un atbalstu kopumā saņēma 34 jaunieši.

3.      Jēkabpils vispārizglītojošajās skolās – Jēkabpils Valsts Ģimnāzijā, Jēkabpils 2. vidusskolā, Jēkabpils 3. vidusskolā un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pašpārvalžu jauniešiem notikušas trīs neformālas apmācības “Iedvesmas lidojums” un divas apmācības tiešsaistē visu pašpārvalžu jauniešiem “Jauno līderu akadēmija” ar apmācību vadītājiem Ievu Johansson un Reini Širokovu par līderību, vērtībām, ideju ģenerēšana. Aktivitāšu mērķis bija dot iespēju jauniešiem iepazīties neformāli un tādejādi veidot pozitīvu gaisotni pašpārvalžu grupās un palīdzēt ģenerēt aktivitāšu idejas kā arī veicināt skolēnu pašpārvalžu iesaisti skolu procesos, sniedzot jauniešu idejas un redzējumu. Aktivitātēs piedalījās gandrīz 60 skolu pašpārvalžu jaunieši.

4.      Sākot ar septembri notika  aktivitātes Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra Brīvā laika klubiņos mikrorajons – “Laipa”, “Smaids”, “Atslēga”, “13. pirmdiena” un “Vanagi”, lai veicinātu klubiņu darbības atsākšanu klātienē. Klubiņos notika trīs neformālas aktivitātes, kuru laikā jauniešiem bija iespēja iepazīt profesiju – koučs un arī ģenerēt idejas maziem iniciatīvu projektiem klubiņos, kas balstītos uz jauniešu idejām, vēlmēm un vajadzībām.  Aktivitātēs piedalījās ap 50 Jēkabpils BJC brīvā laika klubiņu jauniešu.

Kopumā projektā #piedzīvot grupu nodarbībās vai individuālajās konsultācijas saņēma 231 Jēkabpils jaunietis. Pozitīvi, ka daudzi jaunieši aktivitātēs piedalījās atkārtoti, jo tādejādi bija iespēja komunicēt un sniegt atbalstu un iedrošinājumu ilgākā laika posmā.  

Paldies visiem projekta sadarbības partneriem : Jēkabpils Veikparkam un treneriem, Jēkabpils Valsts ģimnāzijai, Jēkabpils 2. vidusskolai, Jēkabpils 3.vidusskolai, Jēkabpils Agrobiznesa koledžai, Jēkabpils BJC brīvā laika klubiņiem – “Atslēga”, “Vanagi”, “Smaids”, “13.pirmdiena”, “Laipa”, koučinga speciālistei Olitai Spēkai un psiholoģei Kristīnei Ozoliņai. Paldies jauniešiem par iesaisti un piedalīšanos aktivitātēs.

Projekta paredzētais ilgums: 2021. gada 1. jūlijs līdz 2021. gada 31. decembris

Projekta finansējums: 9987,15 EUR

Aktivitātes notika projekta “#piedzīvot” ietvaros. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

 

img