Krustpils teritorijas jaunieši

Krustpils teritorijas jaunieši

Mēs, Krustpils teritorijas jaunieši, esam ļoti dažādi, katram ir savi uzskati, domas un idejas, taču tieši apvienojot visas šīs lietas kopā, rodas vislabākā sapņu komanda. Neskatoties uz šīm mūsu atšķirībām, mūs visus vieno mērķtiecība un radošums. Krustpils jaunieši nebaidās izteikt savas idejas un arī realizēt tās pašu vai sabiedrības labā. Draudzīgi un sabiedriski, šo noteikti var teikt par Krustpils jauniešiem, kopīgi rīkojam sadraudzības un citus pasākumus, tāpēc labi viens otru pazīstam un kopā esam gatavi doties piedzīvojumos kaut uz pasaules malu.

     

img