Jaunumi

Jaunumi

Jēkabpils novada jaunieši
Noslēdzies projekts “Brīvprātīgais darbs=piedzīvojums”
Noslēdzies projekts “Brīvprātīgais darbs=piedzīvojums”

No 01.09.2020. – 31.08.2023. Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs īstenoja Eiropas Solidaritātes korpusa Brīvprātīgo projektu “Brīvprātīgais darbs=piedzīvojums”, kura laikā tika uzņemti divi Eiropas brīvprātīgie. Brīvprātīgais Mehdi no Francijas darbojās 1 gadu, sākot ar 03.07.2022., bet Luise no Vācijas darbojās gandrīz pus gadu no 07.09.2023. līdz 28.02.2023.

Projekta virsmērķis bija ieviest starptautiskās sadarbības dimensiju Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra darbībā, popularizējot programmas "Eiropas Solidaritātes Korpuss" piedāvātās projektu iespējas jauniešiem vietējā un starptautiskā mērogā, tādējādi uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas un veicinot jauniešu līdzdalību Jēkabpils pilsētā.

Projekta ietvaros gan Jēkabpilī, gan Jēkabpils novadā notika radošās darbnīcas, nodarbības un darbnīcas par veselīgu uzturu un vegāno dzīvesveidu, diskusijas par aktuālām tēmām u.c. Brīvprātīgie popularizēja un iepazīstināja vietējos jauniešus ar savu kultūru, organizējot internacionālos vakarus un valodas klubiņus. Novada jauniešiem bija iespēja iemācīties dažas frāzes vācu un franču valodā, kā arī uzzināt vairāk par Vāciju un Franciju, aprunājoties ar brīvprātīgajiem. Šīs aktivitātes palīdzēja jauniešiem izkāpt no savas komforta zonas, būt tolerantākiem pret citādo, izprast kultūru dažādību un uzlabot savas angļu valodas prasmes.

Projekta īstenošanā Bērnu un jauniešu centra darbinieki ir guvuši milzīgu pieredzi. Tas bija liels izaicinājums komandas darbam, laika plānošanai un atvērtībai izaicinājumiem. Ārpus birokrātijas un darba bija nepieciešams gūt dziļāku izpratni par brīvprātīgajiem kā personībām, izprast viņu kultūru, rakstura iezīmes un no kurienes viņi nāk, lai spētu ar viņiem veiksmīgi sadarboties un sniegt pareizo atbalstu.

Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs izsaka milzīgu pateicību visiem novada jauniešiem, kuri atbalstīja brīvprātīgos viņu aktivitātēs un ārpus tām. Paldies Jēkabpils novada pašvaldības darbiniekiem, Jēkabpils Agrobiznesa koledžai un projektā iesaistītajām Jēkabpils novada izglītības iestādēm par atbalstu, uzņemšanu un pacietību. Lielākais paldies pašiem brīvprātīgajiem, ka izvēlējāties mūs kā brīvprātīgā darba veikšanas organizāciju!

Projekts “Brīvprātīgais darbs=piedzīvojums” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

img