Meklēt

Meklēt


Zasā iegriezies metožu karuselis

Saulainajā 15. septembrī, projekta “KOPĀ vienā virzienā” ietvaros, Zasas kultūras namā norisinājās praktiskais seminārs “Metožu karuselis”, kuru vadīja Izglītojošo spēļu un metožu asociācija. Seminārā tikās jaunā Jēkabpils novada pedagogi, karjeras konsultanti, jaunatnes lietu speciālisti un citi interesenti, lai gūtu jaunas idejas un iedvesmu turpmākajam darbam. Semināra sākumā koučs un grāmatas “52 patiesības” autore Kristīne Vilcāne īslekcijā “Dzīves jaudu meklējot” stāstīja, kā censties sagl [...]

Piecās Jēkabpils novada skolās īstenos idejas pašpārvalžu attīstībai iniciatīvā “Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros apstiprinājusi 31 projektu, tai skaitā arī Jēkabpils novada piecas izglītības iestādes: Zasas vidusskolu, Aknīstes vidusskolu, Ābeļu pamatskolu, Sūnu pamatskolu Atašienē un Rubeņu pamatskolu. Projektos atbalstītas 93 Latvijas izglītības iestāžu iniciatīvas pašpārvalžu attīstības stiprināšanai, izglītojamo pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai un labbūtības vairošanai. Konkursā [...]

img