ĀR(a)POLITIKA

ĀR(a)POLITIKA

Projekta "ĀR(a)POLITIKA" mērķis bija veidot dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, tiktu ņemtas vērā jauniešu vajadzības, intereses, izaicinājumi un idejas, kas tiktu iekļautas veidojot vienotu sistēmu darbam ar jaunatni jaunajā administratīvi teritoriālajā vienībā.

Kopumā projektā paredzētas sekojošas aktivitātes jauniešiem:

  1. Aicinām jauniešus izteikt savu viedokli par jauniešiem aktuālām tēmām, problēmām un izaicinājumiem aizpildot tiešsaistes anketu – ej.uz/viedoklis2021
  2.  Neformālas apmācības jauniešiem par un ap komunikāciju un sadarbību kopā ar foršo treneri Ievu Johansson – “Komunikācija – atslēga uz panākumiem”

Jaunatnes dialoga aktivitātes jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem.

  • Aktivitāte Nr.1 Pirmā Jaunatnes dialoga aktivitāte – tikšanās ar Jēkabpils novada lēmumu pieņēmējiem un Jēkabpils pilsētas jauniešiem, notika 29. jūlijā.
  • Aktivitāte Nr.2 Jaunatnes dialoga aktivitāte – tikšanās ar Jēkabpils novada lēmumu pieņēmējiem un agrākā Krustpils novada jauniešiem, notika 18. augustā.
  • Aktivitāte Nr.3 Jaunatnes dialoga aktivitāte – tikšanās ar Jēkabpils novada lēmumu pieņēmējiem un agrākā Jēkabpils novada jauniešiem, notika 25. augustā.
  • Aktivitāte Nr.4 Jaunatnes dialoga aktivitāte – tikšanās ar Jēkabpils novada lēmumu pieņēmējiem un agrākā Salas novada jauniešiem, notika 8. septembrī.
  • Aktivitāte Nr.5 Jaunatnes dialoga aktivitāte – tikšanās ar Jēkabpils novada lēmumu pieņēmējiem un agrākā Viesītes novada jauniešiem, notika 22. septembrī.
  • Aktivitāte Nr.5 Jaunatnes dialoga aktivitāte – tikšanās ar Jēkabpils novada lēmumu pieņēmējiem un agrākā Aknīstes novada jauniešiem, notika 6. oktobrī
  • Projektā paredzētas bijaarī divas kopīgās tikšanās uz kurām tiks aicināti 4 jaunieši no katra agrākā novada un jaunatnes lietu speciālisti, lēmumu pieņēmēji un speciālisti.

Projekts “ĀR(a)POLITIKA” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas “Erasmus+:Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

img