Uzdrīksties radīt!

Uzdrīksties radīt!

Jēkabpils novada pašvaldības ir uzsākusi īstenot projektu “Uzdrīksties radīt!!” (identifikācijas Nr. VP2023-5/4).

Projekta mērķis ir  veicināt jaunatnes politikas attīstību Jēkabpils novadā, sekmējot kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbu ar jaunatni Jēkabpils novada teritorijā, attīstot jauniešu iniciatīvu grupu, Jauniešu domes, skolu pašpārvalžu darbību un veicināt jauniešu piederības sajūtu un vēlmi līdzdarboties.

Laika posmā no 03.07.2023. līdz 31.10.2023. projekta ietvaros norisināsies  dažādas aktivitātes Jēkabpils novada  jauniešiem.

Divu dienu apmācības  jauniešiem no Jēkabpils Jauniešu domes un iniciatīvu grupām no visas Jēkabpils novada teritorijas.

Apmācības  skolu pašpārvaldēm “Pašpārvaldes kods”- formālās un neformālās izglītības sinerģija Jēkabpils novadā.

Jēkabpils novada jauniešu forums. Projekta aktivitāte, kuras ietvaros pirmo reizi vienkopus tiks aicināti jaunieši no visas novada teritorijas.

Projekta ietvaros tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas jauniešiem gan pilsētās, gan attālākos ciemos, jauniešiem tiks paaugstinātas kompetences, sniedzot iespējas apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Tiks veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana.  

Tiks organizēts pirmais Jēkabpils novada jauniešu forums, pasākums kalpos kā platforma, kurā satiekas ne tikai jaunieši, bet arī tā sabiedrības daļa, kurai ir būtiska loma jaunatnes jomas attīstībā. Pasākums, ar kura palīdzību tiks veicināta novada jauniešu saliedētība, un vieta kur tīkloties, apmainīties idejām un veidot jaunas sadarbības.

Kopējais projekta budžets 7000,00 eiro.

 Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

img