Līdzdalības veidi

Līdzdalības veidi

Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. 

Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā: 

 • iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu;
 • darbojoties izglītības iestāžu pašpārvaldēs; 
 • izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas; 
 • piedaloties jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā; 
 • iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā; 
 • iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā. 

Kāpēc ir vērts iesaistīties?

 • iespēja pavadīt brīvo laiku interesantā vidē;
 • jaunas prasmes, zināšanas un pieredze; 
 • pašvērtējuma un pašapziņas paaugstināšana; 
 • iespēja mainīt savu un vietējās sabiedrības nākotni; 
 • iespēja būt saklausītam.

Formālie līdzdalības veidi (nostiprināti tiesību aktos un kurus organizē valsts vai pašvaldības institūcijas):

 • skolēnu vai studentu pašpārvalde 
 • jauniešu dome 
 • konsultatīvā padome/komisija
 • jauniešu forums 
 • Eiropas Jaunatnes dialogs 
 • dalība vēlēšanās un referendumos 
 • brīvprātīgais darbs 
 • dalība politiķu sēdēs 
 • dalība nevalstiskajās organizācijas (piemēram, jaunatnes organizācija) 

 

img